Vizualuri blog_newsletter (21)

Moodle Workplace 4.3 – un mix între inovare și focusul pe utilizatori

Cea mai recentă versiune Moodle Workplace este acum disponibilă! Noile funcționalități Moodle Workplace 4.3 aduc un mix între inovare și focusul pe utilizatori, simplificând și mai mult administrarea echipelor de cursanți și a experiențele de învățare.

Să descoperim de ce Moodle Workplace 4.3 este un mix între inovare și focusul pe utilizatori

Versiunea actualizată a Moodle Workplace 4.3 își propune ca prin noile funcționalități, experiențele de învățare să fie unele complete. Cum? Prin facilitarea creșterii nivelului de implicare al cursanților și simplificarea procedurilor de administrare a spațiului de învățare.

Alocarea manuală a Managerului: un nou mod de lucru pentru Managerii L&D și Team Leaderi

Moodle Workplace 4.3 introduce o metodă eficientă de definire a structurilor de raportare, oferind posibilitatea managerilor L&D de a desemna manual Managerii cursanților. Această nouă funcționalitate completează metoda preexistentă, oferind un mix de flexibilitate și control. Iese în evidență dublul avantaj de a crea echipe ad-hoc cu un efort minim și de a stabili instantaneu linii de raportare temporare, cruciale pentru proiectele care implică echipe cu personal dinamic. Pentru administratorii IT și de sistem, acest lucru se traduce printr-o integrare perfectă cu sistemele de Resurse Umane, permițând un schimb fluid de date și reducând complexitatea gestionării unui mediu de lucru digital.

Fluidizarea managementului organizației: Interfața prezintă funcționalitățile îmbunătățite de alocare manuală a rolurilor și de administrare a structurilor de raportare, permițând vizualizarea clară a rapoartelor și parcursul modificărilor survenite în structura ierarhică din organizație. Sursă foto: Moodle

Managementul Personalului: o abordare centrată pe utilizator

Pentru managerii L&D, funcția “Managementul Personalului” este un instrument foarte puternic, pentru că oferă o imagine instant a personalului și a rolurilor acestuia, simplificând astfel gestionarea liniilor de raportare și a atribuțiilor posturilor. Această perspectivă consolidată include, de asemenea, un spectru complet de linii de raportare, permițând acțiuni rapide și decisive, cum ar fi atribuirea de noi roluri, desemnarea managerilor și identificarea subordonaților direcți – toate acestea accesibile dintr-un singur loc.

Având acces imediat la structurile de raportare, Managerii L&D pot identifica în mod eficient angajații care au nevoie de sprijin sau de pregătire suplimentară. De asemenea, le permite să comunice eficient cu Managerii relevanți pentru a se asigura că formarea se aliniază cu obiectivele Departamentului, dar și cu cele de performanță. Având utilizatorii organizați într-o manieră raționalizată și fără dublări inutile, managerii L&D pot integra noi membri rapid și eficient. Funcția “Managementul Personalului” ușurează semnificativ activitatea coordonatorilor programelor de formare atunci când introduc un nou membru în echipă. Aceasta le permite acestora să aloce un nou angajat unui rol în echipă, să îl asocieze cu un Manager pentru monitorizare și să îl înscrie într-un program de pregătire relevant. Această integrare creează o tranziție perfectă de la recrutare la pregătirea specifică rolului în organizație și facilitează experiența de integrare a noilor angajați în echipă.

Tabloul de bord ușor de utilizat detaliază structura organizațională, evidențiind rolurile angajaților, informațiile de contact și atribuțiile posturilor în cadrul companiei. Sursă foto: Moodle

Centralizarea posturilor și a liniilor de raportare

Moodle Workplace 4.3 centralizează informațiile legate de posturi și liniile de raportare pe o singură pagină, permițând Team lead-erilor să aibă o viziune holistică asupra structurii și performanței echipei lor. Această consolidare este mai mult decât un simplu artificiu administrativ; este un mijloc de a optimiza procesul de management și de evaluare a performanțelor. Această abordare unificată poate spori semnificativ eficiența evaluărilor de performanță și a evaluării nevoilor de formare profesională a angajaților.

Prezentare interactivă a ierarhiei organizației: Afișarea rolurilor profesionale ale unui angajat, a structurii de raportare și a raportărilor directe în cadrul unei interfețe de organigramă. Sursă foto: Moodle

Pagini publice personalizate: spațiul dedicat creativității și informării

Prezenta versiune aduce un nou instrument puternic atât pentru Administratori, cât și pentru Managerii L&D – posibilitatea de a crea pagini personalizate în Moodle Workplace și de a le face publice.

Această funcționalitate nu se referă doar la crearea unui punct de contact personalizat, ci și la atingerea unui public extins, inclusiv a potențialilor cursanți și a părților externe interesate. Aceasta permite prezentarea cursurilor, a noutăților și a perspectivelor companiei, transformând Moodle Workplace într-un hub pentru implicarea comunității interne, dar și externe.

Prin faptul că paginile personalizate sunt publice, conținutul poate fi accesat de către utilizatorii externi, facilitând vizibilitatea și extinderea platformei. Managerii L&D pot utiliza pagini personalizate publice pentru a-și promova cursurile și modulele de formare către un public mai larg. Această vizibilitate poate atrage parteneri sau clienți externi care ar putea fi interesați de servicii de training specializate, generând astfel oportunitățile de afaceri și un număr mai mare de înscrieri.

Există o îmbunătățire suplimentară a acestei funcții pentru Administratori, care le permite acestora să copieze URL-ul unei pagini personalizate și să transforme gestionarea și partajarea conținutului într-o sarcină ușoară și simplă. Afișarea audiențelor paginilor personalizate direct pe pagina de prezentare, le oferă Administratorilor vizibilitate imediată în ceea ce privește publicul vizat, ajutând la furnizarea de conținut țintit pe interesele acestora.

Pagină de prezentare organizație: Informații despre istoricul organizației, misiune, echipă, ce se regăsesc de regulă pe site-urile organizațiilor. Sursă foto: Moodle

Parcurs automatizat de învățare: programe de formare îmbunătățite

Introducerea automatizării în planurile de învățare prin intermediul Regulilor dinamice este o dovadă a evoluției inteligente a platformei. Capacitatea de a aloca sau de a anula automat alocarea Planurilor de învățare asigură faptul că un cursant primește conținut de formare relevant și personalizat. Astfel, formarea bazată pe competențe sau planuri de învățare este conformă cu poziția sa actuală și cu traiectoria sa profesională, sporind eficiența generală a formării sale. În plus, le oferă Managerilor L&D flexibilitate și siguranța furnizării conținutului potrivit angajaților.

Aceasta este o pagină de configurare a regulilor planului de învățare, cu opțiuni de acordare a insignelor (badges), de emitere a certificatelor și de gestionare a cohortelor de utilizatori în cadrul unui program de instruire din organizații. Sursă foto: Moodle

Automatizarea procesului de notare în funcție de rezultatele individuale ale cursanților

Folosind cea mai recentă actualizare a Regulilor dinamice, Administratorii pot seta automatizări pe baza unor anumite note obținute la cursuri, asigurându-se că acțiunile sunt adaptate cu precizie la rezultatele individuale obținute în urma programelor de formare. De asemenea, această caracteristică eficientizează procesul de setare a acțiunilor în funcție de  notele obținute de cursanți, economisind timp pentru Administratori și asigurând o recunoaștere constantă a rezultatelor.

Configurarea condițiilor de finalizare a cursului în interfața de Reguli dinamice din Moodle Workplace. Sursă foto: Moodle

Widget-uri de profil îmbunătățite: transparență și conectivitate

Adăugarea de noi widget-uri de profil pentru diferite posturi și Manageri sporește transparența în cadrul unei organizații, delimitând structuri clare de roluri și responsabilități.

Cu detalii suplimentare privind specificul departamentului și al posturilor, fiecare membru al organizației poate vizualiza o imagine mai clară a modului în care fiecare angajat se încadrează în structura mai largă a companiei. Aceste informații nu numai că ajută la crearea de conexiuni prin clarificarea rețelei interne de roluri și responsabilități, dar simplifică și comunicarea, și colaborarea, oferind o înțelegere imediată a dinamicii ierarhice și departamentale.

Astfel, este favorizată derularea de programe de formare și dezvoltare, orientate pe nevoile și specificul departamentelor.

Profilul de utilizator în Moodle Workplace  arată rolurile angajaților, progresul în învățare și poziția lor în cadrul organizației. Interfața permite editarea detaliilor utilizatorului, urmărirea certificatelor obținute și vizualizarea subordonaților, dar și a superiorilor. Sursă foto: Moodle

Alte îmbunătățiri

  • Export în format CSV a structurii organizației. Cu această funcționalitate suplimentară, departamentele și posturile/ pozițiile din organizație pot fi extrase cu ușurință într-un format acceptat pe scară largă. Formatul CSV asigură migrarea și integrarea fără efort a structurilor organizaționale între Moodle Workplace și diverse alte sisteme. Această caracteristică sporește flexibilitatea în gestionarea și partajarea datelor, simplificând sarcinile administrative și asigurând compatibilitatea între platforme.
  • Traseu de audit pentru Regulile dinamice. Implementarea unui traseu de audit pentru Regulile dinamice reprezintă un pas important în direcția unei gestionări cuprinzătoare a sistemului. Aceasta asigură că fiecare acțiune, de la crearea până la ștergerea regulilor, este înregistrată, promovând responsabilitatea și transparența în modificările sistemului.
  • Setarea permisiunilor de administrare a entităților prin intermediul instrumentului de încărcare a utilizatorilor. Cu ajutorul instrumentului de încărcare a entităților, Administratorii pot seta cu ușurință permisiunile de administrare bulk a entităților, reducând considerabil efortul manual. Această îmbunătățire permite atribuirea precisă a permisiunilor prin CSV, asigurând acuratețea în configurarea rolurilor de Administrator al entităților. Pentru cei care gestionează mai multe entități, această funcționalitate oferă o metodă simplă de definire și control al permisiunilor administrative, sporind eficiența operațională.
În concluzie, Moodle Workplace 4.3 nu este doar o actualizare; este o transformare a spațiului digital de învățare într-unul mai interconectat, mai intuitiv și mai incluziv.

Fie că ne gândim la Administratorii care creează un parcurs perfect pentru utilizatori, fie la managerii L&D care promovează o cultură a învățării continue, Moodle Workplace 4.3 oferă instrumentele și îmbunătățirile care corespund nevoilor de bază ale pieței muncii actuale.

Sursa articolului poate fi accesată aici.

Te-am convins?

Scrie-ne la contact@elearningsoftware.ro și programează o întâlnire cu specialiștii noștri. Putem pregăti pentru tine o sesiune demonstrativă în cadrul căreia poți vedea cum funcționează Moodle Workplace și de ce este soluția ideală pentru training în organizația ta.